arbeids-
deskundigheid

 
 

vind ons

 
 
 
 

Arbeidsdeskundig advies

Bij arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht maatregelen te nemen zodat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De werknemer is verplicht mee te werken aan voorstellen gericht op re-integratie.

Voorkom sancties van het UWV

Indien het UWV oordeelt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van een zieke werknemer, kan deze de werkgever verplichten het loon nog één jaar langer door te betalen dan de twee jaar die al wettelijk verplicht zijn. Door een gedegen en tijdige aanpak bij langdurige arbeidsongeschiktheid kunt u deze sancties van het UWV voorkomen.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Het UWV stelt over het algemeen dat de werkgever na maximaal 1 jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer een arbeidsdeskundig onderzoek moet laten uitvoeren. Tijdens dit onderzoek bekijkt de register arbeidsdeskundige of de zieke werknemer terug kan keren in zijn oude functie en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. Indien de zieke werknemer zijn oude functie niet meer kan uitoefenen, bekijkt de register arbeidsdeskundige welke andere mogelijkheden de werknemer heeft.

De register arbeidsdeskundige van AD-advies van Ede kijkt verder dan alleen de arbeidsmogelijkheden. Wij onderzoeken ook van welk ander werk uw arbeidsongeschikte medewerker weer energie krijgt en benoemen functies die de werknemer wel uit kan voeren. Hierdoor ontstaat draagvlak voor re-integratie in dit andere werk. Is eenmaal een wenselijke baan gevonden, kan de register arbeidsdeskundige onderzoeken of de plek en functie passend, of passend te maken zijn.

De arbeidsdeskundige en de Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

In de nabije toekomst gaat de WWnV van start. Deze wet vervangt voor een fors deel de WSW, Wajong, Wwb en WIJ-uitkeringen. De werkplek van iedere werknemer met een beperking, die valt onder de WWnV, moet straks door een onafhankelijk arbeidsdeskundige worden beoordeeld. Het is daarom belangrijk al voor die tijd uw organisatie WWnV-proof te hebben en te zorgen dat iedere werknemer al op een geschikt geduide werkplek werkzaam is.